Thật Sự Thích Thú - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ Thủ Lĩnh – TEC | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Thật Sự Thích Thú

Trần mỹ Thịnh
Trần mỹ Thịnh

Ưu điểm

giáo viên trung tâm dễ thương và giảng dạy dễ hiểu và các bạn có thể học thuộc từ vựng ngay tại lớp kèm vs game mà giáo viên áp dụng trong buổi học

Điểm cần cải thiện

chưa có vấn đề cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

các bạn học viên mới nên thử ở trung tâm anh ngữ TEC

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.