Thầy Cô Nhiệt Tình, Vui Vẻ, Hòa Đồng | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Thủ Lĩnh – TEC

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Thầy Cô Nhiệt Tình, Vui Vẻ, Hòa Đồng

Ưu điểm

Bài học dễ hiểu, dễ thuộc từ vựng ngay tại lớp học. Thầy cô nhiệt tình, vui vẻ, hòa đồng. Phương pháp giảng dạy tốt.

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất nên được cải thiện nhiều hơn. Học phí.

Trải nghiệm và lời khuyên

Từ vựng nhiều. Phản xạ được khá tốt khi nói tiếng Anh với thầy cô, các bạn trong lớp. Ngữ pháp được ôn lại, dễ nhớ, nhớ lâu hơn. Các bạn nên tích cực, chăm chỉ đến lớp thường xuyên.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn