Giáo Viên Nhiệt Tình, Trợ Giảng Thân Thiện
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Tổ chức giáo dục Quốc tế ECORP ENGLISH

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Nhiệt Tình, Trợ Giảng Thân Thiện

Ưu điểm

Giáo viên nước ngoài thân thiện, nói dễ hiểu Trợ giảng tận tình, vui tính lớp học hòa đồng

Khuyết điểm

Nên chia sẻ quảng cáo nhiều hơn Cải thiện hệ thống làm mát

Trải nghiệm

Nói chuyện với người nước ngoài, quan trọng là phải tự tin

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn