Khóa Học Ecorp Starter | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Tổ chức giáo dục Quốc tế ECORP ENGLISH

Tường Vy Mai
Tường Vy Mai

Khóa Học Ecorp Starter

Ưu điểm

Các anh chị tư vấn nhiệt tình, thầy dạy khá vui, học được tương tác nhiều nên cũng tự tin hơn

Điểm cần cải thiện

Vẫn phải làm nhiều bài tập, dù biết là làm thì mới tiến bộ song song cả nền tảng cả giao tiếp dduoc :((

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên tự tin mạnh dạn mỗi khi thầy gọi lên bảng, vì không thì tiếc lắm vì mãi đến cuối khóa mình mới dám chủ đồng nói với thầy :((

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn