Cảm Ơn Các Thầy Cô Tại Vietop 2 ! | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ IELTS Vietop

Tan Toan
Tan Toan

Cảm Ơn Các Thầy Cô Tại Vietop 2 !

Ưu điểm

Các thầy cô nhiệt huyết, dễ thương, dạy khá dễ hiểu, đặc biệt là môn Viết, thầy Trí dạy rất kỹ , sửa từng lỗi chính tả với ngữ pháp cho mình. Nhờ vậy mình đã được Writing 6.5

Điểm cần cải thiện

Học phí hơi đắt nhưng rất đáng tiền.

Trải nghiệm và lời khuyên

Chỉ với 2 tháng học tại đây mình đã có nền tảng vững và đạt được 6.5 cho Rea,Wri,Spe và 6.0 cho Lis.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn