Cơ Sở Vật Chất | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ IELTS Vietop

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Cơ Sở Vật Chất

Ưu điểm

- Thầy Duy dạy hay, hiểu tâm lý học sinh. - Bác bảo vệ tốt bụng. - Trung tâm có kẹo và nước cho học viên, phòng học đầy đủ tiện nghi.

Trải nghiệm và lời khuyên

Thầy cô rất vui vẻ và thân thiện.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn