Cơ Sở Vật Chất Tốt, Phong Cách Dễ Thương, Giáo Viên Nhiệt Tình | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ IELTS Vietop

Thu Thương
Thu Thương

Cơ Sở Vật Chất Tốt, Phong Cách Dễ Thương, Giáo Viên Nhiệt Tình

Ưu điểm

Mô hình lớp nhóm ít người học thoải mái, thầy cô nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

Cần mở rộng nhiều chi nhánh ở quận 7,8,9 và các khu vực ở xa

Trải nghiệm và lời khuyên

Các bạn nên bỏ thời gian đến tham khảo chương trình học mình thấy cách trung tâm thiết kế lộ trình rất phù hợp cho các bạn nhiều thời gian bận, đặc biệt trung tâm còn hỗ trợ thêm giờ thực hành suốt tuần rất có lợi, đặc biệt có thêm thư viện tư học cho các bạn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn