Giá Cả Hợp Lý Đi Kèm Với Chất Lượng Phù Hợp | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ IELTS Vietop

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giá Cả Hợp Lý Đi Kèm Với Chất Lượng Phù Hợp

Ưu điểm

Gần nhà Học viên ít Nhân viên thân thiện Giá cả hợp lý đi kèm với chất lượng phù hợp

Điểm cần cải thiện

Nên cải thiện giờ học Bãi giữ xe nên rộng hơn Nên được tiếp xúc nhiều giáo viên hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên có bài tập về nhà và giáo viên hỗ trợ sửa bài Nên học thêm các lớp tăng cường

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn