Giáo Viên Có Chuyên Môn, Đặc Biệt Là Thầy Thông Mình Đang Học. Giờ Học Được Linh Động | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ IELTS Vietop

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Có Chuyên Môn, Đặc Biệt Là Thầy Thông Mình Đang Học. Giờ Học Được Linh Động

Ưu điểm

Nhân viên nhiệt tình, tư vấn chu đáo, trung tâm có vị trí gần nhà và trượng đại học thuận lợi cho việc đi lại Giáo viên có chuyên môn, đặc biệt là thầy Thông mình đang học. Giờ học được linh động Có test kỹ năng của học viên cuối tháng, miễn phí các buổi ôn thi kỹ năng (chỉ Listening và Reading)

Điểm cần cải thiện

Kỷ luật tại trung tâm còn khá dễ dãi, lớp học bắt đầu trễ hơn dự kiến từ 10-15 phút làm ảnh hưởng tới những học viên đến sớm Bài giảng không chuyên sâu quá, hầu hết là bề nổi (tùy vào giáo viên)

Trải nghiệm và lời khuyên

Các bạn học ở đây để có nền tảng học IELTS thì ổn nhưng để brand cao hơn thì nên lựa chọn trung tâm khác Học phí khá mềm, phù hợp với sinh viên

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn