Giáo Viên Có Tâm, Biết Quan Tâm Học Viên | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ IELTS Vietop

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Có Tâm, Biết Quan Tâm Học Viên

Ưu điểm

Giờ học thoải mái, lớp ít người Giáo viên có tâm, biết quan tâm học viên Gần nhà, cơ sở vật chất tốt

Điểm cần cải thiện

Cải thiện giờ học từng lớp Nên rút ngắn thời gian học

Trải nghiệm và lời khuyên

Môi trường học thân thiện, các chị tư vấn nhiệt tình, giáo viên biết quan tâm

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn