Giáo Viên Giàu Kinh Nghiệm Và Nhiệt Tình Tận Tụy | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ IELTS Vietop

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Giàu Kinh Nghiệm Và Nhiệt Tình Tận Tụy

Ưu điểm

Cơ sở tốt Nhân viên thân thiện Giáo viên giàu kinh nghiệm và nhiệt tình tận tụy

Điểm cần cải thiện

Nên mở lớp học trình độ tiền IELTS (Pre-IELTS) Hệ thống âm thanh cần tốt hơn Tổ chức thi cuối khóa thường xuyên

Trải nghiệm và lời khuyên

Cố gắng nghe theo đúng phương pháp của quý thầy cô

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn