Giáo Viên Nhiệt Tình, Lớp Học Vui Vẻ | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ IELTS Vietop

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Nhiệt Tình, Lớp Học Vui Vẻ

Ưu điểm

Giáo viên nhiệt tình, lớp học vui vẻ Giờ học phù hộ với người đi làm Nhân viên tư vấn nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

Giờ học nên được quy định nghiêm ngặt Có nhiều lớp hơn để sắp lớp sát trình học viên nhất, vì hiện tại trong lớp brand không cùng nhau Một số phòng nên có cách âm để nghe tốt hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Hài lòng

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn