Môi Trường Học | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ IELTS Vietop

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Môi Trường Học

Ưu điểm

- Giáo viên thân thiện - Cơ sở vật chất tốt - Đáng để trải nghiệm

Trải nghiệm và lời khuyên

Vui, được tặng nhiều quà và đáng để trải nghiệm.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn