Nhân Viên Tư Vấn | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ IELTS Vietop

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Nhân Viên Tư Vấn

Ưu điểm

- Thầy cô dạy tốt, hòa đồng và vui vẻ. - Nhân viên hòa đồng, nhiệt tình. - Cơ sở vật chất tốt.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Khá hài lòng. - Nên trải nghiệm, những bạn cần cải thiện tiếng Anh tốt hơn.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn