Phòng Học Hiện Đại | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ IELTS Vietop

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Phòng Học Hiện Đại

Ưu điểm

Giáo viên nhiệt tình Phòng học hiện đại Không gian vui vẻ

Điểm cần cải thiện

Chỗ giữ xe cần được mở rộng

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên chọn ngay từ đầu lớp phù hợp với năng lực của mình để tánh mất thời gian Tìm hiểu kỹ để lựa chọn thầy cô dạy mình

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn