Phương Pháp Giảng Dạy Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ IELTS Vietop

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Phương Pháp Giảng Dạy Tốt

Ưu điểm

- Cách giảng dạy của giáo viên tốt và thu hút học viên - Cơ sở vật chất tương đối đầy đủ để phục vụ cho nhu cầu học của học viên - Cách tư vấn và giúp đỡ của các tư vấn viên tốt và luôn tạo điều kiện cho học viên có môi trường học tập tốt

Điểm cần cải thiện

- Thời gian nghỉ chuyển giao giữa các ca có phần ngắn nên em muốn trung tâm có thể kéo dài thời gian giải lao để học viên có thể đủ thời gian bổ sung năng lượng để tiếp tục những ca học tiếp theo. - Các giảng viên cần giao một lượng bài tập về nhà nhất định để giúp học viên có thể tự rèn luyện và nâng cao trình độ tiếng Anh của bản thân.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Trải nghiệm sau 3 tháng học ở Vietop là cách giảng dạy của các giáo viên có phần gần gũi và giúp học sinh dễ tiếp thu - Tất cả các tư vấn viên cùng các bạn học viên dù học và làm việc ở nhiều môi trường khác nhau nhưng sau khi vào trung tâm thì mọi người đều rất thân thiện và dễ gần. Trong thời gian học mọi người đều có cảm giác thoải mái và thích thú.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn