Thầy Dạy Có Tâm, Chuyên Nghiệp | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ IELTS Vietop

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Thầy Dạy Có Tâm, Chuyên Nghiệp

Ưu điểm

Thầy dạy có tâm, chuyên nghiệp Nhân viên tận tình Phòng sạch đẹp

Điểm cần cải thiện

Học phí hơi cao

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên học tại đây, tuy học phí hơi cao nhưng chất lượng, sẽ tiết kiệm được thời gian

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn