Giáo Viên Giỏi, Nhân Viên Xinh, Tự Tin Hơn Nhưng Học Phí Mắc, Ít Ngoại Khóa
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ Wall Street English (wallstreetenglish.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Giỏi, Nhân Viên Xinh, Tự Tin Hơn Nhưng Học Phí Mắc, Ít Ngoại Khóa

Ưu điểm

Giáo viên giỏi thiết bị tốt nhân viên xinh

Khuyết điểm

Xa nơi ở tốn tiền nhiều ít được chơi ngoại khóa

Trải nghiệm

Học đc nhiều hơn trình độ cao tự tin

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn