Bạn Nên Học Ở Đây | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ WeWin

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Bạn Nên Học Ở Đây

Ưu điểm

Giáo viên thân thiện, dễ thương, tư vấn nhiệt tình, môi trường học rất tốt

Điểm cần cải thiện

Không có nha mọi người

Trải nghiệm và lời khuyên

Mọi người đều thân thiện, ai cũng nhiệt tình, đáng yêu

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn