Chất Lượng Giảng Dạy, Cơ Sở Vật Chất, Chăm Sóc Học Viên, Phòng Tự Học, Thi Thử - Đánh giá về Trung Tâm Anh Ngữ ZIM | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Chất Lượng Giảng Dạy, Cơ Sở Vật Chất, Chăm Sóc Học Viên, Phòng Tự Học, Thi Thử

Hiếu H.V.M
Hiếu H.V.M

Ưu điểm

Số lượng học viên ít, giảng viên quan tâm ân cần chú đáo qua tâm tới từng học sinh

Điểm cần cải thiện

mọi thứ đều ổn

Trải nghiệm và lời khuyên

nếu bạn muốn tìm một môi trường để đạt được thành tích mong muốn thì hãy chọn Zim

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.