Đánh Giá Khoá Học Tại Zim - Đánh giá về Trung Tâm Anh Ngữ ZIM | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Đánh Giá Khoá Học Tại Zim

Diệu Thư Trần
Diệu Thư Trần

Ưu điểm

Các anh chị giảng viên quan tâm đến học viên, giúp đỡ tận tình. Các khoá học hay, bổ ích, bổ trợ học sinh nhiều. Kỹ năng của các anh chị cao.

Điểm cần cải thiện

Chưa có điều gì cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Hãy học đi vì Trung tâm Zim rất bổ ích và hỗ trơj học sinh tận tình

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.