Giáo Viên Tuyệt Vời - Đánh giá về Trung Tâm Anh Ngữ ZIM | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000đ.

Giáo Viên Tuyệt Vời

Phiyen Do
Phiyen Do

Ưu điểm

nhiệt tình, dạy dễ hiểu

Điểm cần cải thiện

Không có điểm gì cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

nên học ở đây , thầy cô rất có tâm, các chị tư vấn nhiệt tình, cơ sở thiết bị tốt.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.