Nhận Xét Của Học Viên Inter 1312 - Đánh giá về Trung Tâm Anh Ngữ ZIM | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Nhận Xét Của Học Viên Inter 1312

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

- thầy cô nhiệt tình
- các chị tư vẫn cởi mở
- cơ sở vật chất tốt

Điểm cần cải thiện

không có điểm nào cần cải thiện cho đến hiện tại

Trải nghiệm và lời khuyên

các bạn nên test thử đầu vào để học đúng trình độ của mình

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.