Review Khoá Học Tại Zim - Đánh giá về Trung Tâm Anh Ngữ ZIM | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Review Khoá Học Tại Zim

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

Giáo viên và admin thân thiện nhiệt huyết

Điểm cần cải thiện

Quá tốt không cần gì thêm

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên học để đạt điểm cao và ăn kẹo mỗi ngày hehehehehe

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.