Trải Nghiệm Lớp Advanced 2110 Cơ Sở Huỳnh Lan Khanh - Đánh giá về Trung Tâm Anh Ngữ ZIM | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Trải Nghiệm Lớp Advanced 2110 Cơ Sở Huỳnh Lan Khanh

Mai Châu
Mai Châu

Ưu điểm

- Học viên được trải nghiệm thi thử miễn phí với các thiết bị cung cấp như thi thật.
- Giáo viên rất tận tình hướng dẫn học viên. Đặc biệt, phòng tự học có gv trực để học viên tự rèn luyện các kỹ năng.
- Các chị tư vấn viên chăm sóc rất tận tình.

Điểm cần cải thiện

- Mong rằng số lượng buổi học có thể kéo dài hơn xíu.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Học phí hoàn toàn xứng đáng với những gì nhận được

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.