Trải Nghiệm Lớp Advanced 2110 Cơ Sở Huỳnh Lan Khanh - Đánh giá về Trung Tâm Anh Ngữ ZIM | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Trải Nghiệm Lớp Advanced 2110 Cơ Sở Huỳnh Lan Khanh

Phương ng
Phương ng

Ưu điểm

giáo viên tốt thân thiện, cơ sở vật chất tốt

Điểm cần cải thiện

không có gì hết

Trải nghiệm và lời khuyên

trải nghiệm của tôi ở zim rất tót các bạn nên học ở đây nhé ahihi:))

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.