Trải Nghiệm Lớp Inter Tại Cơ Sở Huỳnh Lan Khanh - Đánh giá về Trung Tâm Anh Ngữ ZIM | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Trải Nghiệm Lớp Inter Tại Cơ Sở Huỳnh Lan Khanh

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

cơ sở vật chất tốt, đội ngũ tư vấn vuên nhiệt tình, giáo viên chuyên nghiệp, thú vị, quan tâm học viên.

Điểm cần cải thiện

Everything is good

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên đăng kí để có những chương trình ưu đãi tốt nhất!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.