Về Đội Ngũ Giáo Viên Và Tư Vấn Viên - Đánh giá về Trung Tâm Anh Ngữ ZIM | Edu2Review
EduMember Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!
Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!

Về Đội Ngũ Giáo Viên Và Tư Vấn Viên

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

Giáo viên ở Zim thật sự là những người có trình độ, thân thiện và nhiệt tình giúp đỡ các học viên trong quá trình học tập ở trên lớp cũng như quá trình chữa bài tập về nhà.

Điểm cần cải thiện

Giờ học cần kéo dài thêm.

Trải nghiệm và lời khuyên

Zim thật sự là trung tâm tiếng anh đáng tin cậy để các bạn theo học

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.