Về Đội Ngũ Giáo Viên Và Tư Vấn Viên - Đánh giá về Trung Tâm Anh Ngữ ZIM | Edu2Review
🔥 Chỉ 100k/buổi ➡️ Gói Luyện nói + phát âm tiếng Anh với gia sư nước ngoài. ĐK ngay sl có hạn!
🔥 Chỉ 100k/buổi ➡️ Gói Luyện nói + phát âm tiếng Anh với gia sư nước ngoài. ĐK ngay sl có hạn!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Về Đội Ngũ Giáo Viên Và Tư Vấn Viên

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review

   Ưu điểm

   Giáo viên ở Zim thật sự là những người có trình độ, thân thiện và nhiệt tình giúp đỡ các học viên trong quá trình học tập ở trên lớp cũng như quá trình chữa bài tập về nhà.

   Điểm cần cải thiện

   Giờ học cần kéo dài thêm.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Zim thật sự là trung tâm tiếng anh đáng tin cậy để các bạn theo học

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.