Zim Thủ Đức - Đánh giá về Trung Tâm Anh Ngữ ZIM | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000đ.

Zim Thủ Đức

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

Cơ sở vật chất tốt, giáo viên chất lượng tận tình

Điểm cần cải thiện

Giảm giá học phí

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên tìm hiểu và đăng kí học
Nên tìm hiểu và đăng kí học
Nên tìm hiểu và đăng kí học
Nên tìm hiểu và đăng kí học
Nên tìm hiểu và đăng kí học
Nên tìm hiểu và đăng kí học
Nên tìm hiểu và đăng kí học
Nên tìm hiểu và đăng kí học

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.