Bình Thường
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh VUS (vus.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Bình Thường

Ưu điểm

Sạch sẽ, Rộng, Nước uống đầy đủ

Khuyết điểm

Ồn ào, Giáo viên dở, Giáo trình không cập nhập

Trải nghiệm

Khônh có trải nghiệm nào

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn