Bambi 5 Sao - Đánh giá về Trung tâm Bambi English | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Bambi 5 Sao

Khanh Vu
Khanh Vu

Ưu điểm

Môi trường rất tốt cho trẻ em phát triển toàn diện các kỹ năng nghe nói đọc viết, giáo viên nhiệt tình và vui vẻ, có sự tương tác tốt với học sinh mọi lứa tuổi

Điểm cần cải thiện

Cần cải thiện việc giờ giấc

Trải nghiệm và lời khuyên

Đi đúng giờ và làm bài tập đầy đủ , nên có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa phụ huynh và con trẻ

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.