Bambi English - Đánh giá về Trung tâm Bambi English | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Bambi English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

Nhiệt tình, năng nổ, hiệu quả.

Điểm cần cải thiện

Thời gian giới hạn.

Trải nghiệm và lời khuyên

Đừng lo lắng về kiến thức, nơi đây sẽ mang lại điều đó.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.