Bambi English - Đánh giá về Trung tâm Bambi English | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000đ.

Bambi English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

Nhiệt tình, năng nổ, hiệu quả.

Điểm cần cải thiện

Thời gian giới hạn.

Trải nghiệm và lời khuyên

Đừng lo lắng về kiến thức, nơi đây sẽ mang lại điều đó.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.