Cải Thiện Điểm Số Rõ Rệt - Đánh giá về Trung tâm Bambi English | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Cải Thiện Điểm Số Rõ Rệt

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Thầy cô thân thiện.
- Bạn bè hoạt bát, sẵn sàng giúp đỡ.
- Thầy cô chỉ dạy tận tình.

Điểm cần cải thiện

Không có ý kiến.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Cải thiện điểm số rõ rệt.
- Speaking ổn hẳn, tăng thêm từ vựng.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.