Cải Thiện Điểm Số, Speaking - Đánh giá về Trung tâm Bambi English | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Cải Thiện Điểm Số, Speaking

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Giáo viên hiền, tận tâm.
- Có speaking.
- Có bạn bè.

Điểm cần cải thiện

Không có ý kiến.

Trải nghiệm và lời khuyên

Cải thiện điểm số, speaking.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.