Cải Thiện Khả Năng Tiếng Anh - Đánh giá về Trung tâm Bambi English | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Cải Thiện Khả Năng Tiếng Anh

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Môi trường thân thiện.
- Giáo viên khá vui vẻ.
- Bạn bè khá nhiệt huyết.

Điểm cần cải thiện

Không có ý kiến.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Điểm ở trường cải thiện.
- Khả năng speaking cải thiện rõ rệt.
- Các khả năng khác cũng cải thiện.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.