Cải Thiện Khả Năng Tiếng Anh - Đánh giá về Trung tâm Bambi English | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Cải Thiện Khả Năng Tiếng Anh

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Môi trường thân thiện.
- Giáo viên khá vui vẻ.
- Bạn bè khá nhiệt huyết.

Điểm cần cải thiện

Không có ý kiến.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Điểm ở trường cải thiện.
- Khả năng speaking cải thiện rõ rệt.
- Các khả năng khác cũng cải thiện.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.