Chất Lượng Dạy Tốt, Hay, Thú Vị - Đánh giá về Trung tâm Bambi English | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Chất Lượng Dạy Tốt, Hay, Thú Vị

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Giáo viên dạy tốt.
- Chất lượng dạy tốt.
- Môi trường thân thiện.

Điểm cần cải thiện

Không có ý kiến.

Trải nghiệm và lời khuyên

Khi học ở đây em cảm thấy mình học không quá nặng nề mà dạy hay, thú vị.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.