Chất Lượng Giảng Dạy, Môi Trường Học Tập Tốt - Đánh giá về Trung tâm Bambi English | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Chất Lượng Giảng Dạy, Môi Trường Học Tập Tốt

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Môi trường học tập tốt.
- Chất lượng giảng dạy tốt.
- Cơ sở vật chất tốt.

Điểm cần cải thiện

- Sĩ số lớp học.
- Thực hành kỹ năng.
- Đội ngũ giảng viên.

Trải nghiệm và lời khuyên

Tự tin thoải mái khi vào phòng thi.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.