Chất Lượng Giảng Dạy, Môi Trường Học Tập Tốt - Đánh giá về Trung tâm Bambi English | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Chất Lượng Giảng Dạy, Môi Trường Học Tập Tốt

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Môi trường học tập tốt.
- Chất lượng giảng dạy tốt.
- Cơ sở vật chất tốt.

Điểm cần cải thiện

- Sĩ số lớp học.
- Thực hành kỹ năng.
- Đội ngũ giảng viên.

Trải nghiệm và lời khuyên

Tự tin thoải mái khi vào phòng thi.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.