Chất Lượng Giáo Viên - Đánh giá về Trung tâm Bambi English | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Chất Lượng Giáo Viên

Anh Minh
Anh Minh

Ưu điểm

Nhiệt tình và chuyên nghiệp

Điểm cần cải thiện

Không đáng kể

Trải nghiệm và lời khuyên

Cố gắng tập trung và chuyên cần, bNj sẽ gặt hái được kết quả xứng đáng.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.