Con Thích Học Ở Bambi English - Đánh giá về Trung tâm Bambi English | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Con Thích Học Ở Bambi English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Thích miss Phương Linh vì miss dạy con các bài tập khó.
- Con thích đi học vì ở lớp có nhiều bạn.
- Lớp học mát mẻ.

Điểm cần cải thiện

Không có ý kiến.

Trải nghiệm và lời khuyên

Năm trước con chỉ có 8 điểm môn tiếng Anh, sau khi học ở Bambi English thì con đã được 10 điểm.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.