Điểm Ở Trường Cải Thiện Rất Nhiều Khi Học Ở Trung Tâm - Đánh giá về Trung tâm Bambi English | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Điểm Ở Trường Cải Thiện Rất Nhiều Khi Học Ở Trung Tâm

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Thầy cô rất hiền lành.
- Tai nghe rất tốt.
- Học ở đây rất vui.

Điểm cần cải thiện

Không có ý kiến.

Trải nghiệm và lời khuyên

Khi trải nghiệm ở đây điểm của em ở trường tiến bộ rất nhiều.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.