Điểm Ở Trường Cải Thiện Rất Nhiều Khi Học Ở Trung Tâm - Đánh giá về Trung tâm Bambi English | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Điểm Ở Trường Cải Thiện Rất Nhiều Khi Học Ở Trung Tâm

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Thầy cô rất hiền lành.
- Tai nghe rất tốt.
- Học ở đây rất vui.

Điểm cần cải thiện

Không có ý kiến.

Trải nghiệm và lời khuyên

Khi trải nghiệm ở đây điểm của em ở trường tiến bộ rất nhiều.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.