Giáo Viên Dạy Tận Tình, Môi Trường Học Thân Thiện - Đánh giá về Trung tâm Bambi English | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Giáo Viên Dạy Tận Tình, Môi Trường Học Thân Thiện

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Vật chất tốt.
- Giáo viên giảng dạy tận tình.
- Môi trường học tập thân thiện.

Điểm cần cải thiện

Không có ý kiến.

Trải nghiệm và lời khuyên

Cứ tự tin thoải mái khi vào học ở Bambi.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.