Giáo Viên Dạy Tận Tình, Môi Trường Học Thân Thiện - Đánh giá về Trung tâm Bambi English | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000đ.

Giáo Viên Dạy Tận Tình, Môi Trường Học Thân Thiện

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Vật chất tốt.
- Giáo viên giảng dạy tận tình.
- Môi trường học tập thân thiện.

Điểm cần cải thiện

Không có ý kiến.

Trải nghiệm và lời khuyên

Cứ tự tin thoải mái khi vào học ở Bambi.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.