Học Ở Bambi Rất Tốt - Đánh giá về Trung tâm Bambi English | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Học Ở Bambi Rất Tốt

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Con thích nhất teacher Huy Vũ.
- Không gian em học ở đây rất mát.
- Sách của em đang học rất tốt.

Điểm cần cải thiện

Không có ý kiến.

Trải nghiệm và lời khuyên

Lúc em vừa trải nghiệm em thấy trung tâm rất tốt.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.