Khóa Học Starter - Đánh giá về Trung tâm Bambi English | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Khóa Học Starter

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

Môi trường học tập tốt, các giáo viên theo sát học sinh.

Điểm cần cải thiện

Cải thiện số học sinh trong 1 ca học. Mở rộng các cơ sở

Trải nghiệm và lời khuyên

Trải nghiệm tốt, cháu tôi đã có thể giao tiếp tiếng anh khá tốt sau khi theo học ở đây

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.