Khóa Học Starter - Đánh giá về Trung tâm Bambi English | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Khóa Học Starter

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

Môi trường học tập tốt, các giáo viên theo sát học sinh.

Điểm cần cải thiện

Cải thiện số học sinh trong 1 ca học. Mở rộng các cơ sở

Trải nghiệm và lời khuyên

Trải nghiệm tốt, cháu tôi đã có thể giao tiếp tiếng anh khá tốt sau khi theo học ở đây

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.