Không Gian Yên Tĩnh, Bài Học Dễ Tiếp Thu - Đánh giá về Trung tâm Bambi English | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Không Gian Yên Tĩnh, Bài Học Dễ Tiếp Thu

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Yên tĩnh.
- Thân thiện.
- Dễ tiếp thu.

Điểm cần cải thiện

Không có ý kiến.

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên tập trung vào việc học vì giáo viên ở đây khá nghiêm túc.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.