Không Gian Yên Tĩnh, Bài Học Dễ Tiếp Thu - Đánh giá về Trung tâm Bambi English | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Không Gian Yên Tĩnh, Bài Học Dễ Tiếp Thu

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Yên tĩnh.
- Thân thiện.
- Dễ tiếp thu.

Điểm cần cải thiện

Không có ý kiến.

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên tập trung vào việc học vì giáo viên ở đây khá nghiêm túc.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.