Speaking Rất Là Tốt, Tiến Bộ Mỗi Ngày - Đánh giá về Trung tâm Bambi English | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Speaking Rất Là Tốt, Tiến Bộ Mỗi Ngày

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Speaking rất là tốt.
- Giáo viên chỉ bài tốt hiểu.
- Giáo viên rất là tốt.

Điểm cần cải thiện

- Tai nghe hay bị hư.
- Bài làm thì hơi khó không thích cho lắm.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Trải nghiệm ở đây thì rất là tốt vì cô giáo chỉ bài vui.
- Học ở đây thì lên lớp càng ngày tiến bộ hơn và biết trả lời câu hỏi bằng tiếng Anh.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.