Speaking Rất Là Tốt, Tiến Bộ Mỗi Ngày - Đánh giá về Trung tâm Bambi English | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000đ.

Speaking Rất Là Tốt, Tiến Bộ Mỗi Ngày

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Speaking rất là tốt.
- Giáo viên chỉ bài tốt hiểu.
- Giáo viên rất là tốt.

Điểm cần cải thiện

- Tai nghe hay bị hư.
- Bài làm thì hơi khó không thích cho lắm.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Trải nghiệm ở đây thì rất là tốt vì cô giáo chỉ bài vui.
- Học ở đây thì lên lớp càng ngày tiến bộ hơn và biết trả lời câu hỏi bằng tiếng Anh.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.