Thầy Cô Rất Thân Thiện - Đánh giá về Trung tâm Bambi English | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Thầy Cô Rất Thân Thiện

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Gần nhà trung tâm rất gần nhà.
- Các cô (thầy) dạy rất hiểu bài.
- Các giáo viên ở đây rất thân thiện.

Điểm cần cải thiện

Không có ý kiến.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Học thật giỏi.
- Nghe lời thầy (cô).
- Đừng hư.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.