Tiến Bộ Hơn, Cải Thiện Khả Năng Speaking - Đánh giá về Trung tâm Bambi English | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Tiến Bộ Hơn, Cải Thiện Khả Năng Speaking

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Giáo viên thân thiện, vui tính.
- Thành tích của em tiến bộ hơn trước.
- Có sẵn các dụng cụ học cho các bạn như máy nghe, tai nghe, màu.

Điểm cần cải thiện

Nhắc các em nhỏ không vẽ bậy lên tường.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Trình độ speaking tiến bộ hơn.
- Dễ tiếp thu bài,

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.