Giảng Viên Luôn Trao Đổi Việc Học Với Phụ Huynh - Đánh giá về Trung tâm Care English Center | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Giảng Viên Luôn Trao Đổi Việc Học Với Phụ Huynh

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Tận tâm giảng dạy.
- Môi trường học tập rất tốt.
- Giảng viên luôn trao đổi việc học với phụ huynh.

Điểm cần cải thiện

- Không ý kiến.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Về nghe bài vừa học.
- Làm bài tập.
-Tập trung lúc giảng viên dạy.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.