Tổ Chức Nhiều Cuộc Dã Ngoại Cho Học Sinh, Giáo Viên Nhiệt Tình - Đánh giá về Trung tâm Care English Center | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Tổ Chức Nhiều Cuộc Dã Ngoại Cho Học Sinh, Giáo Viên Nhiệt Tình

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Có những giáo viên dạy nhiệt tình.
- Môi trường hòa đồng.
- Tổ chức nhiều cuộc dã ngoại cho học sinh.

Điểm cần cải thiện

- Điều kiện học không được tốt (đèn tối, máy lạnh nóng).

Trải nghiệm và lời khuyên

- Có thêm kiến thức, đạt được nhiều thành tích tốt.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.