Chất Lượng Giảng Dạy Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm đào tạo tiếng Anh KOS English Center (kos.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Chất Lượng Giảng Dạy Tốt

Ưu điểm

giáo viên nhiệt tình, lớp học thoáng mát, chất lượng bài học tốt và có hiệu quả

Điểm cần cải thiện

không nhận thấy

Trải nghiệm và lời khuyên

không khí lớp học vui vẻ, bài học được thiết kế rất tốt, mình luôn được làm bài thi thử để kiểm tra trình độ

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn